Tổng Thống Obama gửi 3000 lính sang Phi Châu, giúp ngăn chặn Ebola Trung Quốc tìm thấy mỏ khí đốt lớn ở Biển Đông Bão Kalmaegi kéo đến Hải Nam sau khi làm t…

Reblogged 4 years ago from www.youtube.com