Tin tức: http://www.voatiengviet.com, http://www.facebook.com/VOATiengViet Nancy Writebol, người Mỹ thứ hai bị nhiễm virus Ebola ở châu Phi, đã về đến Mỹ, tr…

Reblogged 4 years ago from www.youtube.com