News@1 – Globalita – Ulat ni Edwin Eusebio: Bagong ‘mapping service’, makakatulong sa paghahanap ng Ebola virus carriers; Bagong ‘video ng ISIS hawak ang kanilang bihag na isang British…

Reblogged 4 years ago from www.youtube.com