Naka-heightened alert na ang Pilipinas kontra sa pagkalat ng nakamamatay na Ebola virus. Partikular na inoobserbahan ang OFWs na umuuwi mula Guinea, Liberia,…

Reblogged 4 years ago from www.youtube.com