ชม Music Video “หักคอเทวดา” พร้อมกัน 30 มีนาคมนี้ !

#WeAreEbola #Merecordslabel #MuZikMove
#HearItHereFirst #ฟังก่อนใครฟังที่นี่ @AppleMusic

ติดต่องานจ้าง : 06-2494-9583

ติดตามผลงานเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/Ebolasound/
https://www.facebook.com/MERECORDSLABEL/

Home

https://www.instagram.com/merecordslabel/
https://www.instagram.com/ebolasound/

Reblogged 1 year ago from www.youtube.com